Teksty Jacka Kaczmarskiego

Niektóre teksty mistrza.Chwyty gitarowe odtworzone zostały przez znajom± ze słuchu.

Dobre rady Pana Ojca.

Kniazia Jaremy nawrócenie.

Pas słucki.

Elekcja.

Rokosz.

Warchoł

Szaławiła